Warning: file_put_contents(/data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/../layouts/generated/1/block-other-sites-articles.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 89

Warning: file_put_contents(/data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/../layouts/generated/2/block-other-sites-articles.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /data/domains1/vx263000/public/www_root/robots/load-other-articles.php on line 89
Společný nájem bytu, Hyperbydleni.cz

Společný nájem bytu

18.12.2012 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Nájemcem bytu nemusí být pouze jedna osoba, ale naopak jeden pronajímaný byt může být ve společném nájmu více osob.

Společný nájem bytu - foto, Hyperbydleni.cz

Společní nájemci pak mají stejná práva a povinnosti, to znamená, že společní nájemci jsou společně oprávněni zejména byt stejnou měrou užívat, ale také jsou společně povinni hradit nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Společný nájem více osob lze dohodnout již při samotném uzavírání nájemní smlouvy nebo následnou dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem. V případě družstevního bytu však může společný nájem vzniknout jen mezi manžely a nikoli například mezi druhem a družkou.

Běžné věci, týkající se společného nájmu bytu, může vyřizovat každý ze společných nájemců sám. V ostatních věcech je třeba souhlasu všech, jinak je právní úkon neplatný. Stejně tak z právních úkonů týkajících se společného nájmu bytu jsou oprávněni a povinni všichni společní nájemci společně a nerozdílně. Dojde-li mezi společnými nájemci k neshodě o právech a povinnostech vyplývajících ze společného nájmu bytu, rozhodne na návrh některého z nich soud.

Jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne automaticky, nezávisle na jejich vůli společný nájem bytu manžely. To platí i tehdy, stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, v takovém případě vzniká společný nájem bytu uzavřením manželství. Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Společný nájem však nevzniká v případech, kdy spolu manželé trvale nežijí. Nedohodnou-li se rozvedení manželé o nájmu bytu, soud na návrh jednoho z nich rozhodne, že se zrušuje právo společného nájmu bytu a současně určí, který z manželů bude byt dále užívat jako nájemce. Nabyl-li práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden z rozvedených manželů před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu bytu rozvodem, právo byt užívat zůstane pak tomu z manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství. V ostatních případech společného nájmu družstevního bytu, v nichž se rozvedení manželé nedohodnou o tom, komu právo byt užívat, rozhodne opět soud na návrh jednoho z nich, tím zanikne i společné členství rozvedených manželů v družstvu. Při rozhodování o dalším nájmu bytu vezme soud zřetel zejména na zájmy nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele.

V případě registrovaného partnerství společný nájem partnerů nevzniká, ale osoba, která uzavřela registrované partnerství, má právo po dobu trvání partnerství užívat byt, jenž je v nájmu druhého partnera a práva s tím spojená. Stejně tak společný nájem bytu nevzniká, pokud se stane jeden z partnerů nájemcem bytu (družstevního bytu) za trvání partnerství. Není však vyloučeno, aby ke vzniku společného nájmu došlo dohodou mezi registrovanými partnery a pronajímatelem. Právo partnera byt užívat, který není nájemcem bytu, zaniká zrušením, popřípadě vyslovením neplatnosti nebo neexistence partnerství.

Společný nájem lze v případech zvláštního zřetele hodných zrušit rozhodnutím soudu, a to na návrh společného nájemce, vznikne-li jím nezaviněný stav, který brání společnému užívání bytu společnými nájemci. Soud rovněž ve svém rozhodnutí určí, který ze společných nájemců nebo kteří z nich, budou byt dále užívat. Samozřejmostí také je, možnost zrušení společného nájmu dohodou společných nájemců, to se ovšem netýká společného nájmu bytu manželů.

Autor: Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Společný nájem bytu zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY již 10 let s vámi, Hyperbydleni.cz

STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY j...

11.12.2018

Jubilejní ročník v novém: Přinese novinky,...

Veletrhy - foto, Buďte krásná a zdravá! Veletrh INTERBEAUTY PRAGUE představí to nejlepší z kosmetiky, nehtového designu a zdravého životního stylu., Hyperbydleni.cz

Buďte krásná a zdravá!...

10.10.2018

Holešovické výstaviště ožije na začátku...

Veletrhy - foto, Veletrh zdravého životního stylu BIOSTYL – ECOWORLD 2018, Hyperbydleni.cz

Veletrh zdravého život...

05.10.2018

Letos společně s veletrhem krásy INTERBEAUTY...

Veletrhy - foto, Chcete se dobře vyspat? Jak na to, zjistíte na podzimním veletrhu FOR INTERIOR., Hyperbydleni.cz

Chcete se dobře vyspat...

03.10.2018

Zná to asi každý, když se dobře nevyspíme, není...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo