Přechod nájmu bytu

2.1.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Přechod nájmu bytu je právní institut, na jehož základě získá za zákonem předvídaných okolností právo k nájmu bytu osoba, jíž toto právo nesvědčilo.

Přechod nájmu bytu - foto, Hyperbydleni.cz
Jestliže původní nájemce bytu zemře a současně se nejedná o společný nájem, přejdou práva a povinnosti z nájmu bytu na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni práva a povinnosti z nájmu, jen pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě souhlasil. Pro souhlas se vyžaduje písemná forma. Nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu. Dříve nebyla doba trvání nájmu vzniklého v důsledku přechodu nijak časově omezena, nyní však takto vzniklý nájemní vztah trvá tedy maximálně dva roky, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. To se však neplatí v případě, kdy osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 70 let nebo v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 18 let, v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
 
Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu na ně.
 
S ohledem na to, že k přechodu nájmu dochází přímo ze zákona, není nutné s novým nájemcem uzavírat novou nájemní smlouvu. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat, přičemž dnem oznámení její nájem zaniká. Jestliže zemře nájemce družstevního bytu a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přechází smrtí nájemce jeho členství v družstvu a nájem bytu na toho dědice, kterému připadl členský podíl. Rovněž je důležité to, že s nájmem bytu nepřecházejí na nového nájemce závazky mezi pronajímatelem a původním nájemce, jako je například dluh na nájemném. Tyto závazky se vypořádávají v dědickém řízení, a proto je možné, že dluh může přejít na jinou osobu než nového nájemce. Právo nájmu bytu tedy nepřechází na oprávněné osoby děděním, nýbrž na základě jiných právních skutečností.
 
Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel. To platí i pro ostatní případy společného nájmu - jestliže zemře jeden ze společných nájemců, přechází jeho právo na ostatní společné nájemce. Toto se uplatní i tehdy, jestliže manžel nebo jeden ze společných nájemců trvale opustil společnou domácnost.
 
Jde-li o byt družstevní, zanikne smrtí jednoho z manželů společný nájem bytu manžely. Bylo-li právo na družstevní byt nabyto za trvání manželství, zůstává členem družstva pozůstalý manžel. Jestliže zemřel manžel, který nabyl právo na družstevní byt před uzavřením manželství, přechází jeho smrtí členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, jemuž připadl členský podíl. Jde-li o více předmětů nájmu, může členství zůstavitele přejít na více dědiců.
 
Pamatujte, že k přechodu nájmu bytu nedochází u bytů zvláštního určení. Pakliže zemře pronajímatel, pro nájemce se v zásadě nic nemění, neboť nový vlastník bytu, který byt po pronajímateli bytu zdědí, vstupuje do jeho právního postavení a není oprávněn s nájemcem ukončit nájemní vztah jen pro to, že došlo ke změně pronajímatele.
 
Autor: Sabina Krajíčková
 
Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.

 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Přechod nájmu bytu zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyInzerce

Celkem : 21123 inzerátů

Další inzeráty » Vložit inzerát

veletrhy

Veletrhy - foto, Co se v Praze na THE COLOR RUN™ 2018 chystá? , Hyperbydleni.cz

Co se v Praze na THE C...

05.06.2018

Už po čtvrté se v Praze bude konat barevný běh...

Veletrhy - foto, Votvírak oznamuje další jména pro Hip Hop Stage a dává šanci i novým talentům, Hyperbydleni.cz

Votvírak oznamuje dalš...

01.06.2018

Votvírák, který zahajuje letní festivalovou...

Veletrhy - foto, Největší událost léta v Chocni JACHTAFEST 2018 – tři dny zábavy pro celou rodinu, Hyperbydleni.cz

Největší událost léta ...

17.05.2018

Poslední možnost zakoupit si vstupenky v první...

Veletrhy - foto, Wannado Festival opět rozhýbe děti i dospěláky!, Hyperbydleni.cz

Wannado Festival opět ...

17.05.2018

Nafukovací překážková dráha, laserová biatlonová...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo