Promlčení závazků (2. díl)

8.4.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

V předchozím díle ohledně promlčení závazků jsme se zabývali promlčením závazků, které byly uzavřeny podle občanského práva. V tomto díle se dozvíme, jak je to s promlčením závazků v obchodním právu a zároveň se podíváme, kdy se promlčují práva přiznána soudním rozhodnutím a co znamená prekluze.

Promlčení závazků (2. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

V případě promlčení v obchodně-závazkových vztazích se vůbec nepoužijí ustanovení občanského zákoníku, nýbrž právní normy obchodního zákona, neboť je v něm institut promlčení upraven zcela komplexně. Standardní promlčecí doba je zde čtyřletá a může být prodloužena písemným uznáním závazku dlužníka vždy o další 4 roky, nejvýše však na dobu 10 let. Na uznání promlčeného závazku nemá dle předpisů obchodního práva vliv, zda dlužník o promlčení věděl.

Dále je důležité vědět, že za uznání závazku se považuje i placení úroků ohledně částky, z níž se úroky platí a částečné plnění závazku má účinky uznání zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku. Mimoto strana, vůči níž se právo promlčuje, může písemným prohlášením druhé straně prodloužit promlčecí dobu, a to opakovaně i před počátkem běhu promlčecí doby, i tady však musí být zachována maximálně desetiletá promlčecí lhůta.

U práva na náhradu škody běží promlčecí doba (čtyřletá) ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, nejpozději však uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. I v obchodních vztazích nemá změna v osobě dlužníka nebo věřitele vliv na běh promlčecí doby.

U práv přiznaných soudním rozhodnutím je promlčecí doba desetiletá. Jestliže věřitel stihne své právo uplatnit včas a jeho pohledávka byla uznána v soudním řízení, dochází k přerušení původní promlčecí doby a začíná běžet promlčecí doba nová, a to desetiletá od právní moci soudního rozhodnutí. Proto by neměli dlužníci spoléhat, že když nesplní své závazky během tří let od soudního sporu, stanou se pak promlčenými.

Jinak je tomu opět v obchodních závazkových vztazích, kde platí, že promlčecí doba skončí nejpozději po uplynutí 10 let ode dne, kdy počala poprvé běžet, to znamená, že soudní rozhodnutí nezpůsobí vznik nové promlčecí doby. Zároveň však obchodní zákoník stanoví, že jestliže bylo právo pravomocně přiznáno v soudním nebo rozhodčím řízení později než tři měsíce před uplynutím promlčecí doby nebo po jejím uplynutí, lze rozhodnutí soudně vykonat, jestliže řízení o jeho výkonu bylo zahájeno do tří měsíců ode dne, kdy mohlo být zahájeno. Pokud však v řízení nebylo rozhodnuto ve věci samé, platí, že promlčecí doba nepřestala běžet.

Od promlčení je nutné důsledně odlišovat zánik práva neboli prekluzi. U některých práv zákon stanoví, že zanikají, jestliže je oprávněný nevykoná do určité doby. Nezaniká jen nárok samotný, ale i celé právo, a proto pokud by dlužník plnil na zaniklý dluh, plnil by bez právního důvodu a na straně věřitele by došlo k bezdůvodnému obohacení. Soud k prekluzi přihlíží z úřední povinnosti a dlužník se jí nemusí dovolávat. Prekludují například práva kupujícího požadovat po prodávajícím náklady spojené s reklamací zboží nebo nárok na náhradu škody způsobenou na věcech vnesených nebo odložených u provozovatelů poskytujících služby, s nimiž je obvykle spojeno odkládání věcí.

Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.
 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Promlčení závazků (2. díl) zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyInzerce

Celkem : 21123 inzerátů

Další inzeráty » Vložit inzerát

veletrhy

Veletrhy - foto, Co se v Praze na THE COLOR RUN™ 2018 chystá? , Hyperbydleni.cz

Co se v Praze na THE C...

05.06.2018

Už po čtvrté se v Praze bude konat barevný běh...

Veletrhy - foto, Votvírak oznamuje další jména pro Hip Hop Stage a dává šanci i novým talentům, Hyperbydleni.cz

Votvírak oznamuje dalš...

01.06.2018

Votvírák, který zahajuje letní festivalovou...

Veletrhy - foto, Největší událost léta v Chocni JACHTAFEST 2018 – tři dny zábavy pro celou rodinu, Hyperbydleni.cz

Největší událost léta ...

17.05.2018

Poslední možnost zakoupit si vstupenky v první...

Veletrhy - foto, Wannado Festival opět rozhýbe děti i dospěláky!, Hyperbydleni.cz

Wannado Festival opět ...

17.05.2018

Nafukovací překážková dráha, laserová biatlonová...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo