Nečinnost žalované strany v soudním řízení

29.7.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Rozsudek patří mezi soudní rozhodnutí, jimiž je meritorně rozhodováno o věci samé. Rozsudkem tak může soud uplatňovaný nárok žalobci přiznat nebo naopak žalobu zamítnout či nárok žalobci přiznat pouze částečně a ve zbylé části ho zamítnout.

Nečinnost žalované strany v soudním řízení  - foto, Hyperbydleni.cz

Vedle standardního rozsudku rozlišuje právní úprava mezi dalšími dvěma zvláštními typy rozsudků, které často využívají zákonných fikcí, aby zrychlily celý proces soudního řízení, a to rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání. V tomto článku si blíže rozebereme, za jakých podmínek je možné tyto druhy rozsudků vydat.

Uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem pro uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (například ve věcech, které lze zahájit i bez návrhu nebo ve věcech osobního stavu). Pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal. Má se za to, že žalovaný nárok uznal, jestliže se bez vážného důvodu na výzvu soudu včas nevyjádří k nároku, který je proti němu žalobou uplatňován a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání. Stejně tak, pokud se žalovaný nedostaví k přípravnému jednání, ačkoliv byl řádně a včas předvolán nejméně 20 dnů předem a řádně mu byla doručena žaloba, aniž by se včas a z důležitého důvodu omluvil, má se, s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít a schválit smír, za to, že uznává nárok, který je proti němu uplatňován žalobou. O tomto následku musí být žalovaný ve výzvě nebo v předvolání k jednání poučen. Výše uvedené se neuplatní pouze v případech, ve kterých jsou splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny do jeho vlastních rukou žaloba a předvolání k jednání nejméně deset dnů přede dnem, kdy se jednání má konat, a který byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy první jednání, které se ve věci konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkající se sporu, za nesporná a na tomto základě může soud rozhodnout o žalobě rozsudkem pro zmeškání. Je-li v jedné věci několik žalovaných, kteří mají takové společné povinnosti, že se rozsudek musí vztahovat na všechny, lze rozhodnout rozsudkem pro zmeškání jen tehdy, nedostaví-li se k jednání všichni řádně obeslaní žalovaní. Rozsudek pro zmeškání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír, nebo došlo-li by takovým rozsudkem ke vzniku, změně nebo zrušení právního poměru mezi účastníky.

Zmešká-li žalovaný z omluvitelných důvodů první jednání ve věci, při němž byl vynesen rozsudek pro zmeškání, soud na návrh žalovaného tento rozsudek usnesením zruší a nařídí jednání. Takový návrh může účastník podat nejpozději do dne právní moci rozsudku pro zmeškání. Pokud žalovaný kromě návrhu na zrušení rozsudku soudu prvního stupně z důvodů omluvitelného zameškání podal proti rozsudku i odvolání a návrhu na zrušení rozsudku bylo pravomocným usnesením vyhověno, k odvolání se nepřihlíží.

Mgr. Sabina Krajíčková

Více článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Nečinnost žalované strany v soudním řízení zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 , Hyperbydleni.cz

Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚ...

15.01.2018

13. ročník oblíbeného veletrhu nabídne širokou...

Veletrhy - foto, Finále golfové sezóny!, Hyperbydleni.cz

Finále golfové sezóny!

18.09.2017

Tento pátek 22.9. golf, motorky, vrtulník a...

Veletrhy - foto, Nenechte si ujít mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH, Hyperbydleni.cz

Nenechte si ujít mezin...

14.09.2017

Blíží se čas jednoho z nejoblíbenějších a...

Veletrhy - foto, Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů, Hyperbydleni.cz

Vše pro stavbu a inter...

01.03.2017

Stovky českých i zahraničních společností se...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo