Právo na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (2. díl)

13.8.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou státní subjekty povinny na vyžádání informovat veřejnost o jejich působnosti. V předchozím díle zabývajícím se touto problematikou jsme se věnovali tomu, jakým způsobem lze žádost o sdělení informace podat, a v jaké formě obvykle veřejné orgány informace poskytují. Dnes se zaměříme na to, jaké jsou lhůty pro poskytnutí požadované informace, a které informace jsou z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím vyňaty.

Právo na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (2. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

Jestliže žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, povinný subjekt mu ji poskytne. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informace je pak podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Nesplní-li povinný subjekt vůči žadateli oznamovací povinnost o výši náhrady nákladů, ztrácí nárok na úhradu nákladů.

Povinný subjekt na základě posouzení žádosti, může učinit následující:

- vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; brání-li nedostatek údajů o žadateli vyřízení žádosti o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží

- vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti

- odloží žádost v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli

- odmítne žádost, pokud ji nelze ze zákonných důvodů vyhovět

- poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění

Zákon o svobodném přístupu k informacím uvádí výčet informací, které se žadateli nemohou poskytovat. Mezi tyto informace patří zejména utajované informace, které tak byly označeny v souladu s právními předpisy a k nimž žadatel nemá oprávněný přístup, informace, které jsou obchodním tajemstvím (při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství) a informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení. Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.

Mgr. Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.

Právo na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (1. díl)Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Právo na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (2. díl) zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Desátý veletrh FOR BIKES předvede jízdu ve velkém stylu, Hyperbydleni.cz

Desátý veletrh FOR BIK...

20.03.2019

Jubilejní ročník veletrhu FOR BIKES chystá pro...

Veletrhy - foto, Jaké novinky a trendy sezóny 2019 představí FOR HABITAT?, Hyperbydleni.cz

Jaké novinky a trendy ...

15.03.2019

Veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí FOR...

Veletrhy - foto, Veletrh STŘECHY PRAHA s absolutním rekordem v návštěvnosti, Hyperbydleni.cz

Veletrh STŘECHY PRAHA ...

14.03.2019

Největší počet návštěvníků v historii, přes 25...

Veletrhy - foto, Ekologická a zdravá domácnost. I ta bude tématem Festivalu Evolution, Hyperbydleni.cz

Ekologická a zdravá do...

07.03.2019

Jak si představujete ekologickou domácnost? Je...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo