Není dar jako dar aneb Specifikace darovací smlouvy (1. díl)

29.2.2012 | Monika Kovačková | Katastr nemovitostí | Komentářů 0 |

Představa daru v nás vyvolává pozitivní pocity. A i když jsme obdarováni něčím, co se nám nelíbí nebo se nám nehodí, není to takový problém – věc vyhodíme nebo ji najdeme vhodnějšího majitele. Jednoduché to však není s darováním tak zásadních věcí, jako je například nemovitost, a právě proto je tu darovací smlouva, která celý proces mezi dárcem a obdarovaným realizuje. Abyste se z daru mohli v klidu těšit, je třeba znát všechny související povinnosti a práva.

Není dar jako dar aneb Specifikace darovací smlouvy (1. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

Darovací smlouva je upravena § 628-630 občanského zákoníku a dar charakterizuje jako převod věci, práva, případně slib něčeho. Dar je dobrovolný převod nebo slib, přičemž základní podmínkou kromě dobrovolnosti je bezúplatnost tohoto převodu či slibu. V případě darování nemovité věci, musí být darovací smlouva uzavřena v písemné podobě, jinak je neplatná.

K převodu vlastnictví dojde až vkladem do katastru nemovitostí. Jakmile je smlouva kompletní, podává dárce či obdarovaný na úřadu, pod který daná nemovitost spadá, návrh na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva v prospěch obdarovaného. Návrh musí obsahovat označení daného katastrálního úřadu, popis povahy a rozsahu změn v katastru a podpisy dárce i obdarovaného. Součástí tohoto návrhu je i samotná darovací smlouva, přičemž počítejte s jedním vyhotovením pro každého z dárců a obdarovaných a s dvěma vyhotoveními pro katastrální úřad. Právní účinky vkladu platí ode dne, kdy byl návrh katastrálnímu úřadu doručen. V případě kladného vyřízení návrhu obdržíte originální smlouvu s vyznačenou doložkou o povolení vkladu; v opačném případě je všem účastníkům doručeno rozhodnutí o zamítnutí návrhu. Proti zamítnutí se můžete odvolat podáním tzv. opravného prostředku, přičemž je třeba upravit a doplnit to, kvůli čemu katastr návrh zamítl.

Obdarovaný dále musí uhradit tzv. darovací daň, což je zákonem stanovené procento z hodnoty věci, které se může pohybovat v rozmezí od 7% (hodnota věci do 1 000 000 Kč) až do 40%. Daň se určuje individiálně v každém konkrétním případě, neboť může být snížena například prokázáním dluhů nebo oceněním povinností, které se k daru vážou. Novelizace zákona 357/1992 Sb. osvobozuje od daně mezi blízkými a vzdálenějšími příbuznými. Pokud však do této kategorie nepatříte, je vždy lepší využít služeb znalce na odhad nemovitosti. Úplné osvobození od daně je možné pouze v případě, že nemovitost je kulturní památkou.

Daň platí obdarovaný do 30 dnů od doručení darovací smlouvy s povolením vkladu katastrálním úřadem. Tzv. daňové přiznání k daru se podává na příslušném finančním úřadu a jeho součástí musí být ověřený opis smlouvy a znalecký posudek ceny nemovitosti. Na základě získaných údajů vypočte finanční úřad platební výměr. Pro tuto dobu se dárce stává automaticky tzv. daňovým ručitelem pro případ, že by obdarovaný daň nezaplatil.

Sice se říká, darovanému koni na zuby nekoukej, ale některé dary by skutečně mohly přinést více škody než užitku, proto existuje právo dar odmítnout, tedy i vrátit. Toto právo má tříletou promlčecí lhůtu a nejčastěji se k němu odkazuje v případech, kdy dárce při nabídce daru neupozornil na všechny vady nemovitosti. Vrácením daru se zároveň ruší darovací smlouva. Jestliže následkem vady obdarovanému navíc vznikla škoda, je možné po dárci požadovat přimeřenou náhradu. Navrácení daru může požadovat i dárce, a to v případě, že darovaný hrubě porušuje dobré mravy.

Autor: Monika KovačkováDiskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Není dar jako dar aneb Specifikace darovací smlouvy (1. díl) zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »