Kdy může ukončit nájem pronajímatel

28.11.2012 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Pronajímatel může ukončit nájemní vztah s nájemcem pouze ze zákonem stanovených důvodů a nikoliv dle svého volného uvážení.

Kdy může ukončit nájem pronajímatel  - foto, Hyperbydleni.cz

Zákonné výpovědní důvody se navíc ještě rozlišují na dvě skupiny, a to na výpověď se souhlasem soudu a bez nutností tohoto souhlasu.

Přivolení soudu k výpovědi nepotřebuje pronajímatel jestliže:

• nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě
• nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky sloužící ke kauci
• má-li nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt
• neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas
• jde-li o byt zvláštního určení a nájemce není zdravotně postižená osoba; to neplatí, pokud nájemce dovršil 70 let věku

Výpověď z nájmu musí být vždy písemná a pronajímatel je povinen nájemci ji prokazatelně doručit, přičemž výpověď musí obsahovat důvod výpovědi, výpovědní lhůtu, která nesmí být kratší než tři měsíce a poučení o možnosti podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. V případě, že nájemce podá lhůtě šedesáti dnů ode dne doručení výpovědi žalobu na určení neplatnosti, není povinen byt vyklidit, dokud řízení není ukončeno pravomocným rozhodnutím soudu. 

Přivolení soudu k výpovědi potřebuje pronajímatel jestliže:

• potřebuje byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence
• je-li to potřebné z důvodu veřejného zájmu s bytem nebo s domem naložit tak, že byt nelze užívat nebo vyžaduje-li byt nebo dům opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat
• jde o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat

I výpověď s přivolením soudu musí pronajímatel nájemci opět doručit. V písemné výpovědi musí být uveden důvod výpovědi a výpovědní lhůta. Jestliže soud přivolí k výpovědi z nájmu bytu, určí současně délku výpovědní lhůty a rozhodne o povinnosti byt vyklidit. Výpovědní lhůta počne běžet až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozhodnutí soudu.

Jestliže pak pronajímatel bez vážných důvodů nevyužije vyklizený byt k účelu, pro který vypověděl nájem bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnout, že pronajímatel je povinen dodatečně uhradit nájemci, který byt uvolnil, stěhovací náklady a další náklady spojené s potřebnou úpravou náhradního bytu. Soud může dále uložit pronajímateli, aby nájemci uhradil rozdíl ve výši nájemného z dosavadního bytu a z bytu náhradního, až za dobu pěti let, počínaje měsícem, v němž se nájemce přestěhoval do náhradního bytu, nejdéle však do doby, kdy nájemce ukončil nájem náhradního bytu. Právo nájemce na úhradu rozdílu v nájemném se promlčuje po pěti letech od přestěhování nájemce.

Ustanovení v nájemních smlouvách, které stanoví kratší výpovědní dobu, než jsou tři měsíce (např. dva měsíce) nebo možnost vypovězení smlouvy bez uvedení důvodu na straně pronajímatelem jsou absolutně neplatná. Tato zákonná pravidla je možné korigovat jen v případě podnájemních smluv, tedy smluv, jež neuzavírá vlastník bytu, ale nájemce bytu s další osobou, neboli podnájemníkem.

Autor: Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 4


Související odkazy a zdroje informací

Diskuze

Článek Kdy může ukončit nájem pronajímatel zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »