Co všechno má obsahovat nájemní smlouva

30.11.2012 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu.

Co všechno má obsahovat nájemní smlouva - foto, Hyperbydleni.cz

Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako slabší straně nájemního vztahu stejně jako například v případě spotřebitelů poskytována zvýšená právní ochrana. Přesto je vhodné být při uzavírání nájemní smlouvy opatrným a předejít tak případným sporům.

Nezbytnými náležitostmi každé nájemní smlouvy je označení smluvních stran, přesné určení pronajímaného bytu včetně jeho veškerého příslušenství a rozsahu jeho užívání a určení výše nájemného a úhrad za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytu. Jestliže smlouva postrádá některý z těchto údajů, je neplatná. Dalším předpokladem pro její platnost je také písemná forma. Pokud v nájemní smlouvě není určena délka trvání nájmu, platí, že je uzavřena na dobu neurčitou.

Vlastnictví k pronajímanému bytu si nechte pronajímatelem doložit výpisem z katastru nemovitostí, nebo si tyto informace v něm ověřte sami, zejména pro zjištění, jestli je pronajímatel výlučným vlastníkem nebo má byt pouze ve společném jmění manželů nebo podílovém spoluvlastnictví. Pokud není jediným vlastníkem, potřebuje k uzavření smlouvy souhlas dalšího spoluvlastníka, bez něhož by smlouva byla opět neplatná. U družstevního bytu lze nájemní smlouvu mezi bytovým družstvem a členem bytového družstva uzavřít pouze za podmínek upravených ve stanovách bytového družstva.

Specifikace nájemného a úhrad za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytu jsou předpoklady platnosti nájemní smlouvy. Trvejte však na tom, aby ve smlouvě byl uveden způsob výpočtu úhrad spojených s užíváním bytu, interval jejich fakturace a datum jejich splatnosti, to se týká i nájemného. Samozřejmostí je podrobný rozpis služeb, které je povinen Vám zajišťovat pronajímatel, a těch, které si budete zajišťovat sami.

Výše nájemného při uzavírání nájemní smlouvy nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu se sjednává dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Nedojde-li ke sjednání nájemného dohodou, může Vám pronajímatel písemně navrhnout zvýšení nájemného. Jestliže s návrhem na zvýšení nájemného souhlasíte, nájemné se zvyšuje počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělíte-li pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasíte, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu.

Dále je pronajímatel oprávněn při sjednání nájemní smlouvy od Vás požadovat, abyste složili peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem (kauce). Výše těchto složených peněžních prostředků však nesmí přesáhnout trojnásobek dohodnutého měsíčního nájemného a záloh na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Nedohodnete-li se s pronajímatelem ve smlouvě jinak, je pronajímatel oprávněn tyto prostředky použít k úhradě Vašich pohledávek na nájemném a k úhradě za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu nebo k úhradě jiných dluhů v souvislosti s nájmem, přiznaných vykonatelným rozhodnutím soudu nebo Vámi písemně uznaných. Pokud pronajímatel tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal, jste povinni po jeho písemné výzvě doplnit peněžní prostředky na původní výši, a to do jednoho měsíce. Po skončení nájmu je pronajímatel povinen Vám nevyčerpané peněžní prostředky s příslušenstvím vrátit, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy byt vyklidíte a předáte pronajímateli, nedohodnete-li se s ním jinak.

Mimoto si pohlídejte, zda si pronajímatel nestanoví vlastní smluvní pokuty za Vaše závazky či jiné porušení povinností a v jaké výši.

Autor: Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 3

Diskuze

Článek Co všechno má obsahovat nájemní smlouva zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »