Jak vystěhovat nežádoucí osobu z Vašeho domu nebo bytu (2. díl)

14.12.2012 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

V předchozím díle jsme se zabývali tím, že není možné bez dalšího vystěhovat osoby, které ve Vašem domě bydlí z titulu nájemní smlouvy nebo na základě věcného břemene.

Jak vystěhovat nežádoucí osobu z Vašeho domu nebo bytu (2. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

Existence nájemní smlouvy či věcného břemena však nejsou jediné situace, kdy nemusíte být s Vaším požadavkem na vystěhování konkrétní osoby z Vašeho bytu nebo domu v právu.Týká se to například také nájmu bytu v případě manželů, a to i tehdy, získal-li právo nájmu jeden z manželů ještě před uzavřením manželstvím. Občanský zákoník stanoví, že jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne jim společný nájem bytu; to samé platí, stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství. Společný nájem bytu nevzniká pouze v případě, kdy spolu manželé trvale nežijí. Společný nájem znamená, že nájemci mají nejen společné povinnosti, ale i společná práva, zejména právo každého z nich byt stejnou měrou užívat. Je proto vyloučeno, aby jeden z manželů nutil druhého k odstěhování. Jestliže se manželé rozvedou a o nájmu bytu se nedohodnou, rozhodne soud na návrh jednoho z nich, že se zrušuje právo společného nájmu bytu. Současně určí, který z manželů bude byt dále užívat jako nájemce. Při rozhodování o dalším nájmu bytu bere soud v zřetel především zájmy nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele.

Výše uvedené se i přiměřeně vztahuje na družstevní byty. Jestliže vznikne jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Nabyl-li však práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jeden z rozvedených manželů před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu bytu rozvodem; právo byt užívat zůstane tomu z manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství. 

To samé platí i tehdy, jestliže jste nájemní smlouvu uzavírali například se svým partnerem, kamarádem, apod., a z tohoto důvodu je každý z vás uveden na nájemní smlouvě jako nájemce a došlo tak ke vzniku společného nájmu. A jak již bylo výše řečeno, v případě společného nájmu nemůžete chtít po druhém nájemci, aby se vystěhoval, neboť mu svědčí stejná práva a povinnosti jako Vám. Nájemní smlouvu s ním tak může ukončit pouze pronajímatel. Ve výjimečných situacích však může soud na návrh společného nájemce zrušit právo společného nájmu bytu, vznikne-li jím nezaviněný stav, který brání společnému užívání bytu společnými nájemci. Zároveň určí, který ze společných nájemců nebo kteří z nich, budou byt dále užívat. V těchto případech zřetele hodných by šel zrušit i společný nájem manželů.

Jiná situace ovšem nastává, pokud je ten, s nímž již nadále nechcete obývat společnou domácnost, uveden na nájemní smlouvě pouze jako osoba, která je oprávněna s Vámi byt užívat. V tomto případě odvozuje své užívací právo k bytu pouze od Vaší nájemní smlouvy a Vašeho souhlasu, přičemž tento souhlas můžete kdykoli odvolat. I zde je však nevyhnutelná žaloba na vyklizení bytu.

Před případným zahájením soudního sporu se však zkuste vždy s tím, s nímž už nechcete nadále sdílet společnou domácnost nejprve dohodnout a najít rozumné a kompromisní řešení, můžete tak ušetřit vynaložený čas a stres v následném soudním řízení.

Autor: Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.
 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 2

Diskuze

Článek Jak vystěhovat nežádoucí osobu z Vašeho domu nebo bytu (2. díl) zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »