Vznik a zánik věcných břemen

19.12.2012 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Nejčastějším důvodem vzniku věcného břemene bývá obvykle smlouva mezi vlastníkem zatížené nemovitosti a oprávněným.

Vznik a zánik věcných břemen - foto, Hyperbydleni.cz

Pod sankcí absolutní neplatnosti je pro smlouvu o zřízení věcného břemene stanovena písemná forma. Nezřídka však dochází ke zřízení věcného břemene rozhodnutím státního orgánu, jak může nastat v případě zrušení a rozdělení spoluvlastnictví věci soudem či při vypořádání neoprávněné stavby. Soud dále může rozhodnout o zřízení věcného břemene spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek ve prospěch vlastníka stavby, není-li vlastník stavby současně vlastníkem přilehlého pozemku a přístup vlastníka ke stavbě nelze zajistit jinak. O zřízení věcného břemene může rozhodnout i stavební úřad. Věcné břemeno může vzniknout také na základě závěti nebo při schválení dědické dohody soudem. Výjimečně může být věcné břemeno zřízeno i zákonem pro veřejný zájem, a to vždy za náhradu.

 

Podle občanského zákoníku může věcné břemeno vzniknout i vydržením. Předpokladem je dobrá víra osoby, která právo odpovídající věcnému břemeni užívá a nepřetržitý výkon tohoto práva po dobu deseti let. Dobrou vírou se rozumí především to, že oprávněna osoba nemá pochyb o tom, že ji výkon práva odpovídajícího věcnému břemeni náleží, a to se zřetelem ke všem okolnostem. Musí jít však skutečně o výkon práva v dobré víře, nestačí, že jste o jeho oprávněnosti pouze subjektivně přesvědčeni, pokud tedy přecházíte přes sousedův pozemek s jeho vědomím, nevzniká tak automaticky věcné břemeno spočívající v právu cesty, ale naopak je třeba, abyste k tomuto vykonávání práva měli právní důvod, od něhož svou dobrou víru odvozujete (např. smlouva o zřízení věcného břemene, přesto, že je neplatná, apod.) Jestliže jsou ale splněny všechny zákonné podmínky, dochází ke vzniku věcného břemeno po uplynutí desetileté doby přímo ze zákona a tuto skutečnost je třeba vyznačit v katastru nemovitostí. Stejným způsobem můžete věcné břemeno i pozbýt, a to tehdy, když toto právo po dobu 10 let nevykonáváte a tím dojde k jeho promlčení.


Věcné břemeno zanikne, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit potřebám oprávněné osoby nebo prospěšnějšímu užívání její nemovitosti, přechodnou nemožností výkonu práva věcné břemeno nezaniká. Dále věcná břemena zanikají rozhodnutím příslušného orgánu, ze zákona, splynutím nebo uplynutím doby, na kterou bylo věcné břemeno zřízeno. K zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni smlouvou je nutný vklad do katastru nemovitostí. Mimoto zákon připouští zrušení nebo omezení věcného břemene soudem za přiměřenou náhradu, a to tehdy, vznikne-li změnou poměrů hrubý nepoměr mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného. Nelze-li pro změnu poměrů spravedlivě trvat na věcném plnění, může soud rozhodnout, aby se namísto věcného plnění poskytovalo plnění peněžité. Patří-li právo odpovídající věcnému břemeni určité osobě, věcné břemeno zanikne nejpozději její smrtí nebo zánikem.

 

Pokud věcné břemeno vzniká nebo zaniká smluvně, nastávají právní účinky tohoto úkonu až jeho vkladem do katastru nemovitostí. V případě nemovitosti neevidovaných v katastru nemovitostí, vzniká nebo zaniká věcné břemeno již samotnou účinností smlouvy o zřízení nebo zrušení věcného břemene. Oproti tomu, jestliže ke vzniku nebo zániku věcného břemene dochází na základě rozhodnutí státního orgánu, právní účinky vzniku nebo zániku se vážou k právní moci tohoto rozhodnutí nebo ke dni v tomto rozhodnutí uvedeném. Proto má záznam v katastru nemovitostí o vzniku nebo zániku práva odpovídajícímu věcnému břemeni pouze deklaratorní účinky.

 

Autor: Sabina Krajíčková

 

Další obdobné články naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 2

Diskuze

Článek Vznik a zánik věcných břemen zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »