Bytové náhrady při zániku nájmu

3.1.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Ne každý nájemce si je vědom skutečnosti, že pokud mu pronajímatel vypoví pro některý ze zákonem určených důvodů nájemní smlouvu, má téměř v drtivé většině případů povinnost nájemci zajistit bytovou náhradu. Bytovými náhradami se rozumí náhradní byt a náhradní ubytování. Náhradním bytem je pak byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce. Kromě toho ještě občanský zákoník rozlišuje přístřeší, což je dočasné ubytování do doby, než si nájemce opatří řádné ubytování, a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby, které může nájemce využívat nejdéle po dobu 6 měsíců.

Bytové náhrady při zániku nájmu - foto, Hyperbydleni.cz
Jestliže nájemní vztah skončí výpovědí pronajímatele proto, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe či své blízké, nebo proto, že s bytem nebo s domem je potřebné naložit tak, že byt nelze užívat z důvodu veřejného zájmu, popř. byt nebo dům vyžaduje opravy, při jejichž provádění nelze byt nebo dům delší dobu užívat, nebo proto, že jde o byt, který souvisí stavebně s prostory určenými k provozování obchodu nebo jiné podnikatelské činnosti a nájemce nebo vlastník těchto nebytových prostorů chce tento byt užívat, čili pro některý z důvodů, k němuž potřebuje pronajímatel k výpovědi souhlas soudu, má nájemce právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit (přiměřený náhradní byt). Na návrh pronajímatele může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že nájemce má právo na náhradní byt o menší podlahové ploše než vyklizovaný byt.
 
V případech zrušení společného nájmu bytu manželů rozhodnutím soudu v důsledku rozvodu má ten rozvedený manžel, který musí byt vyklidit, právo na náhradní byt, soud je však oprávněn z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že rozvedený manžel má právo jen na náhradní ubytování. U družstevního bytu, k němuž nabyl právo na uzavření nájemní smlouvy jeden z manželů ještě před uzavřením manželství a kterému tak zůstává právo tento byt užívat, postačí rozvedenému manželu, který se musí odstěhovat, poskytnout náhradní ubytování, soud však může opět z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že rozvedený manžel má právo na náhradní byt.
 
Skončí-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele pro některý z důvodů, k němuž nepotřebuje pronajímatel přivolení soudu (např. pro hrubé porušování dobrých mravů v domě, nehrazení nájemného, apod.), stačí nájemci při vyklizení poskytnout přístřeší.
 
Jedná-li se o byt zvláštního určení, u něhož tak nedochází k přechodu nájmu bytu v případě smrti nájemce, jsou oprávněné osoby, které byt s tímto nájemcem užívaly, povinny byt vyklidit až v okamžiku, kdy jim pronajímatel poskytne přiměřenou bytovou náhradu. Byt, ke kterému byl sjednán nájem na dobu výkonu určité práce nájemce, má v případě smrti tohoto nájemce právo užívat osoba jemu blízká. Jestliže ji však pronajímatel vyzve, aby byt vyklidila, je povinna tak učinit do tří měsíců ode dne doručení této výzvy, a to bez nároku na bytovou náhradu. Pokud však nájemce zemřel v důsledku výkonu práce, pro niž byl sjednán nájem k bytu, nejsou osoby blízké, které byt užívaly společně se zemřelým nájemcem, povinny se vystěhovat, dokud jim není zajištěna přiměřená bytová náhrada. Povinnost zajištění bytové náhrady v těchto případech zaniká po uplynutí 2 let od smrti nájemce nebo po rozvodu jeho manželství a osoby užívající byt jsou povinny byt vyklidit. Časové omezení se však neuplatní v případě užívání bytu osobou zdravotně postiženou nebo osobou, která dovršila věku 70 let.
 
Na bytovou náhradu má ovšem nájemce nárok pouze v případě vypovězení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele a nikoliv tehdy, rozhodne-li se nájemce ukončit nájemní vztah sám. Na bytovou náhradu tak nevzniká nájemci právo ani při skončení nájmu po uplynutí sjednané nájemní doby. Jestliže vznikne nárok na bytovou náhradu osobám, které byt užívají ve společném nájmu, mají tito společní nájemci právo jen na jednu bytovou náhradu.
 
Autor: Sabina Krajíčková
 
Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.

 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Bytové náhrady při zániku nájmu zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »