Co obnáší podílové spoluvlastnictví

4.1.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Věc nemusí vlastnit pouze jeden vlastník, ale naopak jedna a tatáž věc může být ve vlastnictví neomezeného počtu osob. Pokud pak není právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné. Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Spoluvlastnictví věci je obvyklé především v případě nemovitostí, ve spoluvlastnictví však lze mít téměř cokoli - auto, počítač, zvíře, apod.

Co obnáší podílové spoluvlastnictví - foto, Hyperbydleni.cz

Základním právním důvodem spoluvlastnictví bývá dohoda spoluvlastníků, kdy dvě nebo více osob nabývají jednu věc do společného vlastnictví na základě jejich dobrovolné vůle, byť se jedná o společnou koupi nebo třeba darování. Spoluvlastnické právo však může vzniknout i například ze zákona nebo rozhodnutím soudu. Ze zákona spoluvlastnictví vzniká v případě společenství vlastníků jednotek, kdy se vlastníci jednotek současně se vznikem společenství stávají nejen vlastníky jednotlivých bytových jednotek, ale i spoluvlastníky společných prostor domu. Soudní vznik spoluvlastnictví je možný například u dědického vypořádání, ať již jde o schválení dědické dohody nebo dědění podle zákona.

Z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně, což znamená zejména to, že v případě dluhu na společné věci, je věřitel oprávněn se domáhat jeho zaplacení na kterémkoliv spoluvlastníkovi, a to v jeho plné výši. V praxi se jedná například o případy, kdy je opravována nemovitost ve spoluvlastnictví, a i přestože s její opravou některý ze spoluvlastníků nesouhlasil, může celou dlužnou částku požadovat zhotovitel právě na něm.

O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Soud může rozhodnout i v případě přehlasovaných spoluvlastníků, jde-li o důležitou změnu společné věci. Za důležitou změnu na společné věci je považována například změna účelu užívání stavby, důležitou změnou však není zřízení zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu nebo rozhodnutí o tom, komu bude nemovitost pronajata.

Jestliže se některý ze spoluvlastníků rozhodne převést svůj spoluvlastnický podíl na někoho jiného, mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo. Převodem je v této souvislosti myšlen jak převod úplatný, tak i bezúplatný. Předkupní právo se neuplatní pouze u převodu na osobu blízkou, jíž je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. Pokud některý ze spoluvlastníků poruší předkupní právo, mohou se ostatní spoluvlastníci dovolat relativní neplatnosti tohoto právního úkonu nebo se domáhat na novém nabyvateli, aby jim věc nabídl ke koupi anebo jim zůstalo předkupní právo zachováno. V každém případě jim však vznikne předkupní právo nové, vůči novému nabyvateli. Spoluvlastníci se však mohou mezi sebou také dohodnout, že předkupní právo nebudou vůči sobě uplatňovat vůbec.

Spoluvlastníci se mohou kdykoli dohodnout na tom, že spoluvlastnictví zruší a jak svá práva ke společné věci vypořádají. Poté je každý ze spoluvlastníků povinen vydat ostatním na požádání písemné potvrzení o tom, jak se vypořádali, neměla-li již dohoda o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání písemnou formu. Pokud je však předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí být dohoda písemná vždy. Pokud se na zrušení spoluvlastnictví nemohou vlastníci dohodnout, popřípadě některý z nich s jeho zrušením nesouhlasí, zruší spoluvlastnictví a provede vypořádání na návrh některého spoluvlastníka soud.

Autor: Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Co obnáší podílové spoluvlastnictví zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »