Přípustnost používání bezpečnostních kamer

29.1.2013 | Mgr. Sabina Krajíčková | Zákony | Komentářů 0 |

Bezpečnostní kamery se stávají rozšířeným instrumentem kontroly majetku veřejných institucí, ale i soukromých osob. Proto se čím dál tím více dostává do popředí otázka, zda jsou provozovatelé kamerových systémů k tomuto vůbec oprávněni, a zda tak nedochází k nepřípustnému zasahování do soukromí sledovaných osob. Vzhledem k tomu, že je právní úprava v této oblasti minimální, vydal Úřad pro ochranu osobních údajů k této problematice své stanovisko.

Přípustnost používání bezpečnostních kamer - foto, Hyperbydleni.cz

Na základě tohoto stanoviska by se k používání kamerového systému měli jeho provozovatelé uchýlit až tehdy, pokud nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak (např. dostatečným uzamčením a či jiným vhodným zabezpečením sledovaného prostoru). Rozhodně také není možné umístit kamerový systém v místech, jako jsou toalety, sprchy, převlékárny apod. V opačném případě by tak docházelo k porušování práva na ochranu osobnosti, garantovaného Listinou základních práv a lidských svobod i občanským zákoníkem. Lze však monitorovat například šatny, jestliže v nich bude vymezen prostor určen k převlékání, který kamera snímat nebude.

Jestliže kamerový systém snímaný prostor pouze nemonitoruje, nýbrž je schopen uchovávat pořízené záznamy, na jejichž základě je možné identifikovat konkrétní osoby, tzn. jsou patrné charakteristické rozpoznávací znaky této osoby, dle kterých lze za pomocí dalších dostupných údajů sledovanou osobu plně identifikovat, jedná se o zpracování osobních údajů, které je nutné registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a popřípadě v dalších registrech, zabývajících se nakládáním a uchováváním dat. Povinnost registrace se nevztahuje pouze na ty kamerové systémy, jejichž zřízení a provozování je umožněno na základě zvláštního zákona, např. zákona o ochraně utajovaných informací, zákona o Policii České republiky, zákona o obecní policii apod. Snímané osoby musí být rovněž o provozování kamerového systému vhodným způsobem informováni (např. upozorněním umístěným ve sledovaném prostoru).

Je vyloučeno, aby provozovatel kamerového sytému sledoval vymezený prostor, aniž by k tomu měl patřičný důvod. Při registraci kamerového systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů tak provozovatel musí uvést, za jakým účelem bude pořizovat kamerové záznamy, přičemž tímto účelem mohou být pouze oprávněné zájmy provozovatele chráněné právem.  Nejčastějším důvodem bývá samozřejmě ochrana majetku. Využít lze pak pouze ty záběry, pomocí nichž je možné identifikovat původce poškozování oprávněných zájmů provozovatele. Pro pořízené záznamy je pak nutné stanovit lhůtu, po kterou mohou být záběry uchovány (24 hodin, popřípadě delší lhůta, ne však přesahující několik dní).

Zpracovávat osobní údaje pořízené kamerovým záznamem může provozovatel pouze za určitých předpokladů, a to při plnění úkolů uložených zákonem (např. Policie ČR), nebo v případě řádného souhlasu subjektu údajů se zpracováním jejich osobních údajů, popřípadě bez tohoto souhlasu, jsou-li splněny další podmínky vyjmenované v zákoně o ochraně osobních údajů. Pokud kamera pouze snímá sledovaný prostor, aniž by současně byly vyhotovovány záznamy pořizovaných záběrů, nejedná se o zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a proto není nutné registrovat provozování kamerového systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je však nutné myslet na to, že kamerové snímání osob může zasahovat do jiných právních oblastí, jako jsou osobnostní práva upravovaná občanským zákoníkem (např. zásah do lidské důstojnosti) apod.

Autor: Sabina Krajíčková, www.pravnilinka.cz

 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Přípustnost používání bezpečnostních kamer zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »