Odstoupení od kupní smlouvy

30.1.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada „pacta sunt servanda“, neboli smlouvy mají být dodržovány. Přesto to neznamená úplnou nemožnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy - odstoupit je totiž možné v případech stanovených zákonem či smlouvou. Odstoupením se rozumí jednostranný právní úkon jedné strany adresovaný druhé smluvní straně, na jehož základě pak zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy  - foto, Hyperbydleni.cz

Možnost odstoupení může být sjednána přímo v kupní smlouvě. Smluvní strany si již přímo ve smlouvě můžou vymínit, že oba nebo jeden z účastníků smluvního vztahu je oprávněn od smlouvy odstoupit. Nezřídka si pro tuto skutečnost sjednávají tzv. odstupné, jehož podstatou je to, že smluvní strany si do smlouvy zahrnou ujednání, na jehož základě je jedna ze stran nebo kterákoli ze stran oprávněna zrušit smlouvu zaplacením určité částky jako odstupného. Tím se smlouva zrušuje od doby svého uzavření, a to v okamžiku když oprávněná osoba oznámí druhé straně, že svého práva využívá a stanovené odstupné zaplatí. Odstoupit však nemůže ta strana, která již přijala plnění závazku druhé strany nebo jeho části, nebo která splnila svůj závazek nebo jeho část.

Odstoupit od smlouvy je možné i v případě prodlení dlužníka nebo věřitele. Prodlením je myšlen právní stav, kdy dlužník nesplnil svůj závazek řádně nebo včas a jde-li o věřitele, jestliže nepřijal řádně nabídnuté plnění od dlužníka nebo dlužníkovi neposkytl v době plnění součinnost potřebnou ke splnění dluhu, jímž může být i vydání potvrzení o splnění dluhu dlužníkem. U kupní smlouvy je prodávající i kupující současně věřitelem i dlužníkem, proto tak může dojít k prodlení obou z nich.

Možnost zákonného odstoupení je dána i např. v případě nároků plynoucích z odpovědnosti za vady prodávajícím. Podle obecných ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě, je prodávající povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy upozornit na vady věci, o nichž ví. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady, jde-li však o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má mimoto právo od smlouvy odstoupit. Toto právo má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže poté nepravdivým.

Pakliže kupujete nemovitost přes realitní kancelář, je obvyklou praxí, že po Vás bude požadovat ještě před samotným uzavřením kupní smlouvy uzavření tzv. rezervační smlouvy, jejíž nedílnou součástí je složení rezervační zálohy ze strany kupujícího, v takovémto případě si tuto smlouvu pozorně přečtěte, často bývají podmínky rezervační smlouvy nastaveny ve prospěch realitní kanceláře, a proto se může stát, že odstoupením od rezervační smlouvy přijdete o složenou zálohu.

Odstoupení vůči druhému účastníkovi čiňte vždy písemně, nejlépe pomocí doporučeného dopisu, jehož přijetí druhou stranou si nechte potvrdit pomocí dodejky (obdržíte písemné potvrzení od pošty, že písemnost byla konkrétního data a konkrétní osobě doručena). V případě možných sporů, tak budete mít vždy v ruce písemný důkaz, že jste právní úkon odstoupení vykonali. Odstoupení je účinné doručením či oznámením druhé straně.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Odstoupení od kupní smlouvy zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »