Zástavní právo

31.1.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Zástavní právo slouží věřitelům k zajištění jejich pohledávky pro případ, že tento dluh nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Nejčastěji se zástavní právo využívá u hypoték určených na financování nemovitosti, kdy je pak pro banky zástavou samotná tato nemovitost. V tomto článku se zaměříme na to, jak může zástavní právo vzniknout a co všechno existence zástavního práva obnáší.

Zástavní právo - foto, Hyperbydleni.cz

Zástavní právo může vzniknout buď na základě písemné smlouvy nebo rozhodnutím soudu, správního úřadu či případně přímo ze zákona. V případě smluvního zástavního práva musí zástavní smlouva obsahovat označení zástavy a pohledávku, kterou zástava zajišťuje. U nemovitostí je nutný ke vzniku zástavního práva vklad do katastru nemovitostí. Jsou-li zástavou nemovité věci, které se neevidují v katastru nemovitostí, musí být zástavní smlouva sepsána ve formě notářského zápisu, zástavní právo k těmto věcem pak vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky.

Pamatujte, že některá ujednání v zástavní smlouvě jsou přímo ze zákona neplatná, a to tehdy, jestliže stanoví, že:

• zástavní dlužník nebo zástavce nesmí zástavu vyplatit
• zástavní dlužník nebo zástavce nesmí nemovitou věc nebo byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona zastavit jinému, dalšímu věřiteli
• zástavní věřitel může uplatnit uspokojení z prodeje zástavy jinak, než je stanoveno zákonem
• zástavní věřitel se nesmí po splatnosti pohledávky domáhat jejího uspokojení prodejem zástavy
• při prodlení s plněním zajištěné pohledávky zástava propadne zástavnímu věřiteli, nebo že si ji zástavní věřitel může ponechat za určenou cenu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

Zástavní dlužník je povinen zdržet se všeho, čím se zástava zhoršuje na újmu zástavního věřitele. Ztratí-li zástava na ceně tak, že zajištění pohledávky se stane nedostatečným, zástavní věřitel má právo od dlužníka žádat, aby zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně doplnil. Neučiní-li tak, stane se ta část pohledávky, která není zajištěna, splatnou.

Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Totéž právo má zástavní věřitel, jestliže pohledávka byla po své splatnosti splněna jen částečně nebo nebylo-li splněno příslušenství pohledávky. Vznikne-li na zástavě více zástavních práv, uspokojují se zajištěné pohledávky postupně v pořadí určeném podle doby vzniku zástavních práv. Zástavu lze zpeněžit na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě nebo soudním prodejem zástavy. Je-li pohledávka zajištěna více zástavami, může zástavní věřitel navrhnout zpeněžení kterékoliv z nich nebo, je-li to třeba k uspokojení pohledávky, může navrhnout i prodej více nebo všech těchto zástav. Zástavní věřitel má však vždy možnost se namísto zpeněžení zástavy domáhat splnění pohledávky zajištěné zástavním právem u soudu.

Zástavní právo pak zaniká zánikem zajištěné pohledávky, zánikem zástavy, vzdáním se zástavního práva zástavním věřitelem, uplynutím doby, na něž bylo zřízeno, složením obvyklé ceny zástavy zástavním dlužníkem nebo zástavcem a písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem nebo zástavcem.
 

Autor: Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Zástavní právo zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »