Neplatnost právních úkonů

28.2.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Občanský zákoník definuje právní úkon jako projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Mezi nejčastější právní úkony, se kterými se dennodenně setkáváme, patří především různé typy smluv, tedy právní úkony, které právní teorie označuje za dvoustranné, v běžném životě však činíme i spoustu jednostranných právních úkonů, jako je například závěť, výpověď atd. Aby však právní úkon mohl způsobovat předpokládané právní následky, musí vyhovovat určitým požadavkům, tedy z hlediska práva být považován za platný. Nyní si proto rozebereme, které skutečnosti mohou způsobit neplatnost právního úkonu.

Neplatnost právních úkonů - foto, Hyperbydleni.cz

Při určování neplatnosti právního úkonu je důležité zkoumat, zda se jedná o neplatnost absolutní, tedy neplatnost plynoucí přímo ze zákona, nebo jestli je právní úkon neplatný pouze relativně, a je zapotřebí, aby se jeho neplatnosti dotčená strana dovolala. Absolutně neprávní úkon je neplatný ex tunc, čili od samého počátku, hledí se tak na něj jako by vůbec nevznikl a účastníkům z tohoto právního vztahu nevznikají žádná práva ani povinnosti (např. ústně uzavřená smlouva o převodu nemovitosti). K absolutní neplatnosti právního úkonu přihlíží soud z úřední povinnosti a promlčení absolutní neplatnosti nepřichází v úvahu. Absolutně neplatné právní úkony jsou všechny neplatné právní úkony, které zákon neoznačuje za neplatné relativně. Ve kterých případech je právní úkon relativně neplatný, lze nalézt v § 40a občanského zákoníku, jedná se například o právní úkon, jenž byl uzavřen v důsledku omylu, právní úkon, jemuž chybí souhlas druhého manžela atd. Rozdíl relativní neplatnosti od absolutní spočívá v tom, že, i když je právní úkon stižen vadou, která způsobuje jeho neplatnost, je tento právní úkon platný, dokud se jeho neplatnosti nedovolá ten, kdo je jí dotčen. Neplatnosti je však nutné se dovolat v tříleté lhůtě od vzniku právního úkonu, jinak dochází k promlčení a právní úkon zůstává v platnosti. Jestliže ale účastník smluvního vztahu relativní neplatnost namítne včas, stane se právní úkon rovněž neplatným od samého počátku a strany jsou si povinny navrátit vše, co si navzájem poskytly.

Pokud právní úkon učinila osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům, je tento právní úkon absolutně neplatný. Rovněž je neplatný právní úkon osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou. V případě osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo například nezletilých je vždy v každém konkrétním případě zkoumat, zda k danému právnímu úkonu tyto osoby byly způsobilé či nikoliv. Např. pokud si půjde koupit sedmileté dítě lízátko, bude se s největší pravděpodobností jednat o platný právní úkon, o jinou situaci však půjde, když si toto dítě půjde zakoupit například jízdní kolo, což je právní úkon k jeho věku zjevně nepřiměřený, a proto dítě nemůže mít právní způsobilost takovouto kupní smlouvu uzavřít.

Každý právní úkon musí byt učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně. Proto právní úkony, k nimž byly jednající osoby donuceny násilím, ať již fyzickým či psychickým, nemají žádné právní následky. Právní úkon musí být míněn také vážné, pokud je vykonáván například pouze v žertu (fingování právních úkonů např. v divadelním představení), je samozřejmě neplatným. Nesrozumitelný je ten právní úkon, z něhož nelze žádnými možnými prostředky zjistit jeho obsah. Kromě toho jsou rovněž neplatné právní úkony, které svým obsahem nebo účelem odporují zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Takovéto právní úkony jsou pak neplatné absolutně a není nutné se jejich neplatnosti dovolávat, obvykle však určení, zda je daný právní úkon skutečně neplatný pro některý z těchto důvodů, záleží na posouzení a výkladu soudů. Neplatný je také právní úkon, který nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků. Dále je právní úkon neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět.

Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Neplatnost právních úkonů zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »