Jak postupovat při uzavírání půjčky

6.3.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Rozhodli jste se, že někomu půjčíte dočasně své finanční prostředky či sami o půjčku usilujete? Vyplatí se sepsat kvalitní smlouvu, na jejímž základě budou práva a povinnosti obou smluvních stran jasně dána, a v případě nejasností či sporů budou mít svá tvrzení o co opřít.

Jak postupovat při uzavírání půjčky - foto, Hyperbydleni.cz

Smluvní strany smlouvy o půjčce se nazývají věřitel a dlužník, přičemž podstatou tohoto právního vztahu je to, že věřitel přenechá dlužníkovi věci určené podle druhu, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Půjčit lze tak v podstatě jakékoliv zastupitelné a nahraditelné věci, jako je mouka, cukr, peníze, apod. Pokud se půjčuje věc určená individuálně, jedná se o smlouvu o výpůjčce, která musí být bezplatná, jinak jde o nájem. Smlouva o půjčce jako taková je upravena pouze v občanském zákoníku, a proto se jeho ustanovení vztahují i na smlouvy uzavřené mezi podnikateli.

Zákon nevyžaduje pro smlouvu o půjčce písemnou formu, tudíž je platná i pouhá ústní dohoda o poskytnutí půjčky. Jelikož jde o smlouvu reálnou, musí předání předmětu půjčky proběhnout už při uzavření smlouvy, není-li v ní dohodnuta lhůta jiná. V případě ústní dohody je však velmi obtížné pro obě strany prokázat, že k odevzdání peněz skutečně došlo – dlužník tak může tvrdit, že žádné peníze neobdržel či naopak věřitel může tvrdit, že dlužníkovi půjčil větší částku, než jaká byla půjčena skutečně. Předejít těmto situacím lze snadno, když všechny právní úkony, ke kterým dochází v souvislosti s půjčkou, zachytíte písemně. Smlouva o půjčce by měla obsahovat přesnou půjčenou částku, a to určenou čísly i slovy, dobu splatnosti a případné smluvní úroky a sankce v případě prodlení dlužníka s jejím splácením. Nezapomeňte na datum a podpisy, které by měly být v nejlepším případě úředně ověřeny. Pokud dochází k odevzdání půjčky dlužníkovi později než při samotném uzavírání smlouvy, měl by dlužník podepsat potvrzení, o tom, že půjčku skutečně převzal a stejně tak při následném vrácení půjčky věřiteli, by měl dlužník trvat na tom, ať mu tuto skutečnost věřitel potvrdí a ten je povinen tak učinit, jinak mu dlužník může plnění odepřít.

Obvykle při uzavírání smlouvy o půjčce bývá dohodnuta rovněž doba, do kdy má být půjčka vrácena. Jestliže tomu tak není, je dlužník povinen splnit dluh první den poté, kdy byl o jeho vrácení požádán věřitelem. V tomto případě je však třeba dbát na možné promlčení tohoto závazku, neboť promlčecí doba počíná běžet současně s jeho vznikem - pokud tedy věřitel dlužníka nevyzve k splnění dluhu do tří let od uzavření smlouvy, jeho pohledávka se promlčí.

Dobu vrácení předmětu půjčky lze dohodnout i tak, že ji věřitel ponechá na úvaze dlužníka. V tomto případě není věřitel oprávněn požadovat vrácení půjčky dřív, než se tak sám rozhodne dlužník, věřitel se však může domáhat stanovení splatnosti dluhu prostřednictvím soudu, který postupuje podle okolností, za nichž došlo k uzavření smlouvy a dobu splatnosti stanoví tak, aby byla v souladu s dobrými mravy; toto právo věřitele nepodléhá promlčení.

Jestliže dlužník svůj dluh neuhradí řádně a včas, dostává se do prodlení a ze zákona je povinen věřiteli platit úroky z prodlení. Pravidla pro počítání úroku z prodlení upravuje vyhláška č. 142/1994 Sb., která určuje, že výše úroku z prodlení se stanoví na základě repo sazby České národní banky platné k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení a tato repo sazba se zvyšuje o sedm procentních bodů. Takto stanovená výše úroku z prodlení se použije v nepodnikatelských vztazích vždy a smluvní strany si nejsou oprávněny sjednat jinou výši či jiný způsob určení úroku z prodlení, kdežto v obchodních vztazích se tato vyhláška použije jen tehdy, jestliže si smluvní strany nesjednaly jiný úrok z prodlení. Od úroku z prodlení je vždy nutné důsledně rozlišovat smluvní pokutu.

Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Jak postupovat při uzavírání půjčky zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »