Jak správně postupovat při reklamaci (1. díl)

22.3.2013 | Mgr. Monika Kovačková | Zákony | Komentářů 0 |

Tento článek je určen zejména spotřebitelům, tedy osobám, které nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a kteří uzavřeli kupní smlouvu s osobou, která naopak v rámci své podnikatelské činnosti, jedná. V tomto díle si nastíníme základní nároky, které má spotřebitel vůči prodávajícímu v případě, že jím zakoupené zboží má nějaké vady.

Jak správně postupovat při reklamaci (1. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

Při uzavření kupní smlouvy se spotřebitelem ručí prodávající, který zboží prodává jako podnikatel, že je prodávána věc v tzv. shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím je s kupní smlouvou v rozporu, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla odstraněna nebo požadovat výměnu věci. Pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Pokud neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu. Výše uvedené však neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Toto jsou základní nároky, které můžete požadovat v případě reklamace vadného zboží.

Standardní záruční doba činí u spotřebního zboží 24 měsíců (již neplatí právní úprava, která stanovila výjimku záruční doby u potravinářského zboží na osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů). Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi, jinak práva zaniknou. Na Vaši žádost je Vám prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

V případě reklamace je prodávající povinen Vám vydat písemné potvrzení o tom, kdy jste nároky z reklamace uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Vámi nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, a můžete i od smlouvy odstoupit. Mimoto je Vám prodejce povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodejci si za zamítnutí reklamace nemohou účtovat žádné poplatky.

Sabina Krajíčková

Podobné články naleznete na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1


Související odkazy a zdroje informací

Diskuze

Článek Jak správně postupovat při reklamaci (1. díl) zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »