Promlčení závazků (1. díl)

5.4.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

K promlčení práva dochází, jestliže nebylo vykonáno v době stanovené zákonem. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického. Nepromlčují se práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá. Zástavní práva se nepromlčují dříve, než zajištěná pohledávka.

Promlčení závazků (1. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

Obecná promlčecí doba je tříletá a běží od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. V některých stanovených případech bývá promlčecí doba kratší nebo delší. K promlčení soud přihlíží jen k námitce dlužníka. Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. Jestliže však dlužník plní na promlčený dluh, není oprávněn požadovat plnění zpět, neboť plnil na základě platného právního důvodu. Jestliže v průběhu promlčecí doby věřitel učiní právní úkon k zahájení nebo uplatnění svého práva v soudním řízení a v řízení řádně pokračuje, dochází ke stavění promlčecí lhůty a promlčecí doba po dobu řízení neběží.

Pokud dlužník svůj závazek co do důvodu a výše písemně uzná, dochází k přerušení dosavadní promlčecí doby a začíná běžet nová, a to desetiletá ode dne uznání dluhu. U promlčeného závazku má však jeho uznání právní účinky jen tehdy, věděl-li dlužník, že dluh je promlčený.

Základním předpokladem je, aby dlužník promlčení závazku v soudním řízení namítl, soud totiž k promlčení nepřihlíží z úřední povinnosti a nezkoumá sám v každém konkrétním případě, jestli došlo k promlčení. Námitka promlčení je tedy zcela v dispozici dlužníka a jen na něm záleží, zda si je této skutečnosti vědom a argument promlčení uplatní. Jestliže se dlužník promlčení dovolá, samotné právo věřitele nezanikne, bude však existovat pouze jako naturální obligace a nárok mu nebude přiznán. To však neznamená, že by poté dlužník nemohl svůj dluh splnit, jeho splnění již ale není soudně vynutitelné. Pokud dlužník oprávněně věřiteli promlčení namítne ještě před zahájením soudního sporu, je pro věřitele zbytečné soudní řízení vůbec začínat, neboť je zřejmé, že soud jeho nároku nevyhoví.

Právo na náhradu škody se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (tzv. subjektivní promlčecí doba). Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla (objektivní promlčecí doba). Obě lhůty můžou začít běžet současně spolu, právo se však promlčí vždy uplynutím jedné z nich (pokud tedy škoda vznikla 12. 8. 2009 a poškozený se o ní a o viníkovi dozvěděl 14. 8. 2012, bylo již právo promlčeno uplynutím objektivní lhůty; jestliže šlo o škodu způsobenou úmyslně, právo se promlčí až 14. 8. 2014, neboť objektivní doba doposud běží a nárok se tedy promlčí uplynutím subjektivní lhůty). U náhrady škody na zdraví se uplatní vždy promlčecí doba subjektivní, to znamená, že poškozený musí uplatnit nárok do dvou let, kdy se dozvěděl o škodě a jejím původci, objektivní promlčecí doba zde neplatí.

To samé platí i pro nároky z bezdůvodného obohacení, čili subjektivní doba činí 2 roky, objektivní lhůta tři, a jestliže došlo ke vzniku bezdůvodného obohacení úmyslně, je objektivní promlčecí doba prodloužena na dobu 10 let.

Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.

 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Promlčení závazků (1. díl) zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »