Specifika timesharových smluv (1. díl)

21.6.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

V minulých letech svět zachvátil doslova boom tzv. timesharových smluv. Co timeshare konkrétně znamená?

Specifika timesharových smluv (1. díl) - foto, Hyperbydleni.cz

Jedná o smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Rozdíl oproti standardním nájemním smlouvám spočívá zejména v tom, že nájemce smí užívat pronajatou věc buď na předem známý časový okamžik, nebo na dobu neurčitou, kdežto oprávněný z timesharové smlouvy získává většinou právo užívat nemovitost na stanovený časový úsek v roce, po zbytek roku pak nemovitost užívají zase jiní oprávnění z timesharových smluv. Jak již to však bývá, možnosti uzavírat tento typ smluv se chytlo mnoho podvodných společností se spoustou na první pohled výhodných nabídek, které měly za cíl vylákat ze zájemců co nejvíce peněžních prostředků. Evropská Unie se na tyto případy snaží pružně reagovat a členské státy jsou následně povinny tato nařízení a směrnice promítnout ve svých národních úpravách. V České republice nalezneme problematiku timesharových smluv v občanském zákoníku v sekci spotřebitelských smluv. Je tedy zřejmé, že právní ochrana je poskytována spotřebitelům, tedy osobám nejednajícím v rámci své podnikatelské činnosti, kteří službu uzavřeli s osobou, která v tomto oboru podniká. V dnešním článku se zaměříme na to, na které typy smluv se vztahuje spotřebitelská ochrana a jaké povinnosti mají v této souvislosti poskytovatelé timesharových služeb.

Právní ochrana se nevztahuje pouze na timesharové smlouvy, ale i na smlouvy, jimž se poskytovatel zavázal spotřebiteli pomoct při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení.

Ustanovení občanského zákoníku určená k ochraně spotřebitele se použijí na spotřebitelské smlouvy, ve kterých se za úplatu sjednává:

• užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 1 rok
• výhoda spojená s ubytováním, je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 1 rok
• pomoc při úplatném převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobého rekreačního produktu
• účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení

Právní úprava ohledně spotřebitelských smluv se vztahuje i na smlouvy o smlouvě budoucí, ve které se spotřebitel zavazuje uzavřít některou z výše uvedených smluv. Pokud timesharová smlouva obsahuje ujednání, které umožňuje obnovit smlouvu nebo prodloužit závazek bez výslovného projevu spotřebitele tak, že celková doba trvání závazku může přesáhnout jeden rok, má se za to, že je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok.

Poskytovatel timesharové služby musí spotřebiteli poskytnout s dostatečným časovým předstihem předtím, než strany uzavřou smlouvu nebo než je spotřebitel vázán svým návrhem na uzavření smlouvy, bezplatně na formuláři jasným a srozumitelným způsobem informace, které spolu s náležitostmi formuláře stanoví nařízení vlády č. 38/2011 Sb. (zejména náklady na službu, přesná povaha práva, apod.). Poskytovatel služby musí rovněž spotřebitele výslovně upozornit na jeho právo odstoupit od smlouvy, na délku lhůty pro odstoupení a na zákaz přijetí záloh, jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty pro odstoupení. Jsou-li dočasné užívání ubytovacího zařízení, dlouhodobý rekreační produkt, další prodej nebo výměna nabízeny v rámci nabídkové nebo prodejní akce, je poskytovatel povinen na pozvánce zřetelně uvést obchodní účel a povahu akce a po celou dobu trvání této akce dát spotřebiteli k dispozici zákonem stanovené informace.

Sabina Krajíčková

Více podobných článků naleznete na www.pravnilinka.cz.

Specifika timesharových smluv (2. díl)Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Specifika timesharových smluv (1. díl) zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »