Bezdůvodné obohacení

25.7.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Bezdůvodné obohacení dřívější právní úprava označovala také jako neoprávněný majetkový prospěch. V obou případech se ve většině případů jedná o situaci, kdy je jedna osoba bezdůvodně zvýhodněna na úkor jiné osoby, přičemž toto zvýhodnění obvykle spočívá ve zvýšení majetku obohaceného nebo naopak jeho nesnížení, i když k tomuto snížení mělo po právu dojít. Jestliže Vás zajímá, ve kterých případech dochází ke vzniku bezdůvodného obohacení, v jakém rozsahu musí být vydáno, a zda se nárok na jeho vydání promlčuje, tak právě pro Vás, je určen tento článek.

Bezdůvodné obohacení - foto, Hyperbydleni.cz

Občanský zákoník stanoví, že bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů. Bezdůvodně se obohatil i ten, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám. Jedná-li se o neplatnou nebo zrušenou smlouvu, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Plněním bez právního důvodu je například zaslání peněžní částky na nesprávný účet, plněním z neplatného právního úkonu může být zaplacení kupní ceny, i přesto, že je kupní smlouva neplatná, plněním z právního důvodu, který odpadl, je pak například převzetí zboží kupujícím, který následně od kupní smlouvy odstoupil a majetkovým prospěchem získaným z nepoctivých zdrojů je například plnění získané krádeží. O bezdůvodné obohacení se jedná i tehdy, jestliže někdo plní dluh za jiného, aniž by k tomu měl dán zákonem či smlouvou důvod (např. ručitel).

Ohledně vydání bezdůvodného obohacení stanoví občanský zákoník pravidlo, že musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada. S předmětem bezdůvodného obohacení musí být vydány i z něho plynoucí užitky, pokud ten, kdo obohacení získal, nejednal v dobré víře. Osoba, která předmět bezdůvodného obohacení vydává, má však právo na náhradu nutných nákladů, kterou na věc vynaložila. Vydává-li předmět bezdůvodného obohacení osoba, jež nebyla v dobré víře, může soud rozhodnout, že lze právo uspokojit i z věcí, kterých z bezdůvodného obohacení nabyla, a to i tehdy, jestliže jinak podle ustanovení občanského soudního řádu výkonu rozhodnutí nepodléhají. Dokud není právo na vydání předmětu bezdůvodného obohacení uspokojeno, nesmí dlužník s takovými věcmi v rozhodnutí uvedenými nakládat.

Za bezdůvodné obohacení se však nepovažuje, bylo-li přijato plnění promlčeného dluhu, nebo dluhu neplatného jen pro nedostatek formy. Dlužník tak nemůže po věřiteli požadovat vrácení dluhu, o němž věděl či nevěděl, že je již promlčen. To se však netýká závazků, u nichž uplynutím doby dochází k prekluzi, což znamená zánik práva. Jestliže někdo plnil na prekludovaný dluh, může se tohoto plnění domáhat zpět, neboť se jedná o bezdůvodné obohacení. Plnil-li někdo na základě smlouvy neplatné jen pro nedostatek formy, kterou pro ni vyžaduje zákon, nelze toto plnění vyžadovat zpět jako vydání bezdůvodného obohacení. Za bezdůvodné obohacení se rovněž nepovažuje přijetí plnění za hry nebo sázky uzavřené mezi fyzickými osobami a vrácení peněz do hry nebo sázky půjčených, u soudu se však těchto plnění nelze domáhat. Pokud si tak se sousedy zahrajete žolíka o peníze a soused Vám v případě Vaší výhry, vyplatí svou sázku, jedná se o oprávněné plnění, jestliže byste však tuto částku chtěli po sousedovi vymáhat u soudu, nebyli byste úspěšní, neboť závazky z her nebo sázek uzavřených mezi fyzickými osobami jsou považovány za tzv. naturální závazky, kdy nárok oprávněného sice reálně existuje, ale není soudně vymahatelný. To se ovšem netýká sázek a her, které provozují právnické osoby v souvislosti se svým podnikáním.

Mgr. Sabina Krajíčková

Více podobných článků na www.pravnilinka.cz.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 0

Diskuze

Článek Bezdůvodné obohacení zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »