Daň z nabytí nemovitosti bude od 1. 1. 2014 hradit kupující

8.11.2013 | Právní linka - právní poradna | Zákony | Komentářů 0 |

Dosud platí, že daň z převodu nemovitostí ze zákona hradí převodce a nabyvatel vystupuje pouze jako ručitel pro případ, že by prodávající svou povinnost nesplnil.

Daň z nabytí nemovitosti bude od 1. 1. 2014 hradit kupující - foto, Hyperbydleni.cz

Nabyvatel má povinnost hradit daň z převodu nemovitostí pouze, jedná-li se o přechod vlastnického práva k nemovitosti, to znamená, že k němu dochází bez vůle původního vlastníka, například při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastnění, vydržení či v insolvenčním řízení. Nabyvatel hradí daň z převodu také v případě uzavření smlouvy k nemovitosti o zajišťovacím převodu práva či v souvislosti s postoupením pohledávky.

Nový zákon o dani z převodu nemovitostí má však přinést zásadní změnu, a to v tom směru, že daň z převodu nemovitostí bude hradit vždy již nabyvatel, přičemž dochází ke zrušení institutu ručení, převodce nemovitosti tak bude povinnosti hradit daň z převodu nemovitostí zcela zbaven. Nová právní úprava vychází z toho, že nabyvatel získá převodem nemovitostí majetek, na němž se bude možné uspokojit v případě nesplnění povinnosti odvést daň z převodu nemovitosti, a současně má ulevit administrativní zátěži, která nastávala v případech, kdy převodce daň z převodu nemovitostí neuhradil a správce daně ji musel vymáhat po nabyvateli. Navíc již nabyvatel nebude vystavován riziku, že v konečném důsledku bude muset hradit daň dvakrát, pokud již byla daň z převodu nemovitostí zohledněna v kupní ceně a převodce daň stejně neuhradil.

Základ daně bude možné za splnění zákonných podmínek počítat i ze sjednané ceny nemovitosti

Základem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabývací hodnota snížena o uznatelný výdaj (odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek, je-li posudek vyžadován). Nyní je ve většině případů základem daně cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší než cena zjištěná, tento rozdíl cen ovšem nepodléhá dani darovací. Je-li však cena sjednaná vyšší než cena zjištěná, je základem daně cena sjednaná. Od nového roku však bude moci základ daně tvoří i sjednaná cena, a to tehdy, jestli bude vyšší nebo rovná srovnávací daňové hodnotě. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny, přičemž si poplatník může sám zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu nebo zjištěnou cenu. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc, ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Zjištěná cena je pak cenou zjištěnou podle zákona o oceňování majetku. V některých případech se však pro základ daně zjišťuje zvláštní cena (například v souvislosti s pozůstalostí, insolvencí, atd.). Sazba daně má zůstat i s příchodem nového zákona stejná, a to 4%.

Znalecký posudek oceňující hodnotu nemovitosti pro účely stanovení základu daně bude vyžadován v méně případech

V současné době je nutné pro určení základu daně nechat ocenit tržní hodnotu převáděné nemovitosti prostřednictvím znaleckého posudku. Jak již však bylo výše uvedeno, nově bude možné ve velkém množství případů určit základ daně s ohledem na směrnou daňovou hodnotu, kterou bude stanovovat správce daně. V případě běžných převodů pozemků, rodinných domů, bytů, staveb určených k rekreaci, garáží tak účastníkům odpadne tak povinnost platit náklady na vypracování odborného posudku. Směrnou daňovou hodnotu si budou moci vypočítat poplatníci i sami, a to na volně dostupných internetových kalkulačkách umístěných na webových stránkách správce daně. Znalecký posudek však budou muset poplatníci předložit v případech, kdy se rozhodnou k určení srovnávací daňové hodnoty použít směrnou zjištěnou cenu a případně i v dalších případech určených zákonem.

Směna nemovitostí již nebude pro účely stanovení daně z nabytí nemovitostí posuzována jako jeden převod, nýbrž jako převody dva

Dle aktuální právní úpravy platí, že vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod, přičemž daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší. Nový zákon o dani z nabytí nemovitostí však tuto výhodu ruší a smluvní strany směnného vztahu budou platit daň za oba převody. Dojde však k osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu, jenž je doteď zdaňováno dvakrát, a to při pořízení předmětu finančního leasingu leasingovou společností a poté po splacení leasingu nájemcem, na něhož přejde k předmětu leasingu vlastnické právo.

Od daně z nabytí nemovitých věcí bude osvobozeno i první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu

Od daně z nabytí nemovitých věcí bude mimo jiné osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu, k nové stavbě rodinného domu, k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem buď v nové stavě bytového domu nebo nově vzniklé nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou a k jednotce v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem. Osvobození se vztahuje pouze na převody, k nimž dojde nejpozději do pěti let ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novou stavbu, nově vzniklou jednotku nebo jednotku změněnou stavební úpravou užívat. Rovněž budou nadále od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeny převody k jednotkám, které zahrnují družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

Zdroj: Právní linka

Více podobných článků naleznete v právní poradně.Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Daň z nabytí nemovitosti bude od 1. 1. 2014 hradit kupující zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »