Řadit články dle:

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy - foto, Zákony, Hyperbydleni.cz

Již několik měsíců hýbe médií informace o změně zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých se musí povinně označovat budovy energetickými štítky....

24.1.2013 | Zákony

Ukončení nájmu nebytových prostor

Nájem nebytových prostor může být sjednán na dobu určitou i neurčitou....

22.1.2013 | Zákony | 8107x | Komentáře |

Nájem nebytových prostor

Za nebytové prostory se považují: místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrati......

17.1.2013 | Zákony | 4214x | Komentáře |

Co obnáší podílové spoluvlastnictví

Věc nemusí vlastnit pouze jeden vlastník, ale naopak jedna a tatáž věc může být ve vlastnictví neomezeného počtu osob. Pokud pak není právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné. Podíl vyjadř......

4.1.2013 | Zákony | 6221x | Komentáře |

Bytové náhrady při zániku nájmu

Ne každý nájemce si je vědom skutečnosti, že pokud mu pronajímatel vypoví pro některý ze zákonem určených důvodů nájemní smlouvu, má téměř v drtivé většině případů povinnost nájemci zajistit bytovou náhradu. Bytovými náhradami se rozumí náhradní b......

3.1.2013 | Zákony | 3331x | Komentáře |

Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu je právní institut, na jehož základě získá za zákonem předvídaných okolností právo k nájmu bytu osoba, jíž toto právo nesvědčilo....

2.1.2013 | Zákony | 3739x | Komentáře |

Podstata věcných břemen

Věcná břemena se řadí mezi věcná práva k věci cizí a jejich podstatou je omezení vlastníka určité nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, či případně něco konat ve prospěch někoho jiného - oprávněného. ...

20.12.2012 | Zákony | 4698x | Komentáře |

Vznik a zánik věcných břemen

Nejčastějším důvodem vzniku věcného břemene bývá obvykle smlouva mezi vlastníkem zatížené nemovitosti a oprávněným. ...

19.12.2012 | Zákony | 9996x | Komentáře |

Společný nájem bytu

Nájemcem bytu nemusí být pouze jedna osoba, ale naopak jeden pronajímaný byt může být ve společném nájmu více osob....

18.12.2012 | Zákony | 4929x | Komentáře |

Jak vystěhovat nežádoucí osobu z Vašeho domu nebo bytu (2. díl)

V předchozím díle jsme se zabývali tím, že není možné bez dalšího vystěhovat osoby, které ve Vašem domě bydlí z titulu nájemní smlouvy nebo na základě věcného břemene. ...

14.12.2012 | Zákony | 5492x | Komentáře |

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »